Заявка за кандидатстване


Банкова сметка

Кей Би Си Банк България ЕАД

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC на банката: RZBBBGSF

Основание за плащане:

Такса за кандидатстване за КСК 2023 г. - 30 лв. с ДДС

Защита на личните данни